І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею.

2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотики й інші одурманюючі засоби й отруту, а також токсичні речовини і пігулки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогічних працівників (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або пояснення від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску через хворобу більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Здобувач освіти повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

8. Поза школою здобувачі освіти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

9. Бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. У разі спричинення збитків чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Знайдені втрачені або забуті, на думку дітей, речі, належить здати черговому працівникові школи, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації закладу освіти.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти у школі та за її межами.

13. Здобувачі освіти можуть користуватися на уроках гаджетами лише з метою навчання.

14. Здобувач освіти повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику, приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

15. Домашні завдання слід виконувати в терміни, встановлені шкільною програмою.

16. На першу вимогу педагогічного працівника здобувач освіти зобов’язаний давати щоденник.

17. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Післякожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Здобувачі освіти входять до класу з першим дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено. У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з учителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

2. Коли вчитель заходить в класне приміщення, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

4. За кожним здобувачем освіти у класній кімнаті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити запитання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він підносить руку.

9. На уроці учень має право ставити запитання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури здобувачі освіти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, здобувачі освіти мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свою думку і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час уроків і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви здобувач зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- на перервах знаходитися на своєму поверсі та в своєму класному приміщенні під час карантинних обмежень;

- виконувати вимоги чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи здобувачі освіти вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по-своєму, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, кухня).

4. Під час перерв здобувачам освіти категорично забороняється залишати освітній заклад задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, застосовувати фізичну силу.

7. У закладі освіти та на його території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно відчиняти навстіж вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися етикету.

2. Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3.Приходити в їдальню після закінчення уроку, дотримуватися черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Здобувачі освіти самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. У школу здобувачі освіти повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу – діловий, класичний. Для уроків фізичної культури обов’язкова спортивна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Дбайливо ставитися до зовнішнього вигляду, проявляти гарний смак в одязі, манери поведінки, бути скромним та стриманим.

4. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і оточуючих.

5. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

6. Знаходитися в закладі освіти у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

7. На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять у святковій формі, зокрема у вишиванках.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу учень під час перерви має провітрити класну кімнату, підготувати дошку, забезпечити порядок у приміщенні.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим здобувачам освіти щодо правил поведінки та санітарних норм у навчальному приміщенні.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма здобувачами освіти цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться ЗЗСО.

VIІІ. ГОЛОВНЕ

1. Намагайтесь жити так, щоб людям поруч з вами було добре.

2. Перш ніж звернутись до людини, посміхніться їй, адже добрі стосунки починаютьсяз посмішки.

3. Навчіться радіти не лише своїм успіхам, але й успіхам однокласників та друзів.

4. Ніколи нікому не заздріть та не зраджуйте: це відштовхує людей і руйнує стосунки.

5. Намагайтесь прийти на допомогу людині, не чекайте, поки нас про це попросять.

6. Якщо нам буде погано, не поспішайте звинувачувати у цьому інших, вчіться

терпимості і толерантності.

ІХ. НАЙГОЛОВНІШЕ СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЬ ДО ВАС!

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.