НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ Про повну загальну середню освіту

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення функціонування української мови як державної

ЗАКОН УКРАЇНИ Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова - успішна держава”

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Концепцію державної мовної політики

ЗАКОН УКРАЇНИ Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 20.08.2019 № 1/9-525 "ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМ ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ"

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр

Про Стратегію національно-патріотичного виховання

Конституція України (ст.10)

Лист МОН України № 1/9-282 від 03.06.2014 "Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов"

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778"Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Наказ МОН України від 29.04.2002 № 284«Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу"

Наказ МОН України від 27.03.2001 № 159«Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу"

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти

Державний стандарт початкової освіти

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти

ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Цикл І (1 – 2 класи)

Типова освітня програма 2-4

Типова освітня програма 5-9

Типова освітня програма 10-11 Стандарт 2004

Типова освітня програма 10-11 Стандарт 2011

Типові освітні програми різне, накази

Міністерство освіти і науки України надало роз'яснення та рекомендації закладам загальної середньої освіти щодо організації різних форм здобуття освіти (лист від 20.08.2019 №1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти").

Наказ МОН від 02.07.2019 № 917 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”

Наказ МОН України№283 від 23.03.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”

НАКАЗ МОН “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ГРУП ПОДОВЖЕНОГО ДНЯ У ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ”

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-430 від 11.08.2020 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

Лист МОН Українивід 10.08.2018 № 1/11-8477 “Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти”

Лист МОН від 02.09.2020 № 101-33/3378 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році”

Інформаційне повідомленнявід 08.09.2018“Про Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг”

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Постанови

КМУ:

 • «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку таучнів»від 13.09.2017 №684

Головного санітарного лікаря:

 • «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»від 22.08.2020 № 50

Листи МОН:

 • «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»від 08.04.2020 №1/9-201
 • «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/202 і навчальному році»
 • «Щодо неухильного дотримання законодавства»від 14.08.2020 №1/9-441

2.Підвищення кваліфікації

Постанова КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних інауково-педагогічних працівників»від 21.08.2019 №800

Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»від 04.03.2020 №1/9-141

3.Конкурс на посаду керівника

Наказ МОН «Щодо примірного переліку питань»від 19.05.2020 №654

Лист МОН «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти»від 20.05.2020 №1/9-264

4.Приймання, переведення, вибуття учнів

Накази МОН:

 • «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»від 16.04.2018 №367
 • «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу»від 14 .07.2015 №762 (у редакції наказу МОН від 08.05.2019 №621)

Лист МОН «Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу»від 22.07.2019 №1/9-471

5.Освітній процес

Указ Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні»від 30.01.2020 №31/2020

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»21.02.2018 №87(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)
 • «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей зособливими освітніми потребами»від 21.08.2013 №607
 • «Про затвердження Державного стандарту базової іповної загальної середньої освіти»від 23.11.2011 №1392
 • «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»від 15.08.2011 №872

Накази МОН:

 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання таобладнання для навчальних кабінетів іSTEM-лабораторій»від 29.04.2020 №574
 • «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»від 07.02.2020 №143
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»від 27.08.2019 №1154
 • «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»від 20.08.2018 №924
 • «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб зособливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти»від 23.04.2018 №414
 • додаток «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»наказ від 19.08.2016 №1009
 • «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»від 21.08.2013 №1222
 • «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»від 13.04.2011 №329
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня івиховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів нагрупи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»від 20.02.2002 №128

Листи МОН:

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному роцівід 11.08.2020 № 1/9-430
 • Щодо методичних рекомендацій зорганізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 №1/9-328
 • Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2018 №1/11-5480
 • Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2-1255
 • «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

6.Психологічна служба

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби усистемі освіти України»від 24.07.2019 №1/9-477

7.Безпека життєдіяльності

Накази МОН:

 • «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, щосталися ізздобувачами освіти під час освітнього процесу»від 16.05.2019 №659
 • «Про затвердження примірного тематичного плану тапримірної програми навчання зпитань охорони праці табезпеки життєдіяльності»від 31.01.2019 №97
 • «Про затвердження Положення про організацію роботи зохорони праці табезпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу вустановах ізакладах освіти»від 26.12.2017 №1669
 • «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів таустанов системи освіти України»від 15.08.2016 №974
 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети зприродничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»від 14.12.2012 №1423
Кiлькiсть переглядiв: 202

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.